Technické fórum 2015

26. 6. 2015

Kraj Vysočina spolu s partnery 17.6.2015 uspořádal ve Valči konferenci Technické fórum 2015. Odborné setkání pro zástupce technických škol, základních škol, měst tedy zřizovatelů školských institucí a soukromého sektoru cílilo na možnosti zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického vzdělávání. Kraj Vysočina je v současné době lídrem v zavádění nových aktivit technického vzdělávání na všech úrovních vzdělávání – od mateřských, přes základní až po střední školy. „Navíc se nám daří do této aktivity zapojovat i soukromý sektor, otevírají se tak další možnosti, jak technické vzdělávání učinit atraktivnější. Konference má především umožnit sdílení příkladů dobré praxe. Mezi přítomnými byli četně zastoupeni hosté z jiných krajů i ze zahraničí, kteří se o naše metody výuky připravené ve spolupráci s firmami, zajímají a chtějí je vidět v praxi i ve svých školách,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.

Celodenní program nabídl vedle odborných příspěvků týkajících se zavádění technického vzdělávání do škol i diskuzi o potřebných koncepčních a systémových změnách v oblasti vzdělávání a často se účastníci věnovali otázkám propojení firem – byznysu a výzkumu, povzbuzení zájmu o studium technických oborů nejen mezi žáky, ale i mezi rodiči.

Při příležitosti konání konference předala radní Kraje Vysočina Jana Fialová a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl zhruba třicítce firem poděkování Kraje Vysočina za spolupráci s technickými a dalšími školami zřizovanými Krajem Vysočina. „Díky firmám a jejich velkorysosti se na Vysočině daří zavádět do výuky nové prvky a volnočasové mimoškolní aktivity – našli jsme společný cíl – zatraktivnit výuku i pro potenciální žáky středních škol a vsadili jsme na praktické projekty samotných studentů. Pokud mám být konkrétní zmíním jednu z posledních novinek příštího školního roku, a to projekt Kaipan – postav si své auto. Díky firmám si budou moci vlastní vůz sestavit místo studentů pěti škol, studenti na sedmi středních školách,“ informovala Jana Fialová. Kraj Vysočina přistoupil ke všem proaktivním aktivitám z důvodu stálého nedostatku vhodných pracovníků resp. technicky vzdělaných pracovních sil. Veškeré aktivity proto soustředil na otevřenou masivnější prezentaci perspektivních oborů, v nichž není problém sehnat zamětnání.

V současné době studuje technické obory na Vysočině 5931 studentů. Kraj Vysočina v rámci stipendijního programu podporuje vybrané středoškolské obory (nejen technické) částkou zhruba 3,3 miliónů korun ročně. Veškeré motivační aktivity Kraje Vysočina se pozitivně promítly do vyššího počtu zájemců o technické vzdělávání v novém školním roce 2015/2016. Kraj Vysočina v letošním roce opakovaně přistoupil i k finanční podpoře technických aktivit na základních školách. Jde o zcela ojedinělý přístup k práci s budoucími studenty na školách, které kraj nezřizuje. Tato praxe je v rámci ČR spíše ojedinělá.